سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر مهسا رهنما

باید به دهان تو رجوع کرد
لبخندت را بوسید
پنجره ی روحت را
آنجا که خواب از سر خیالم پراند
آنجا که بوسه غرق بود در ابدیت

بگو چندبار می توان عاشق یک لبخند شد

می توان غنچه ای را چید
باز در حسرت دیدنش جان داد؟

ماهواره اندروید

لبخندت را می بوسم

آنجا که هنوز عشق در اتفاق می افتد
حالا آغشته ام کن به روحت
یا با من دهانم را شریک شو.